Justitia Projesi’nin(https//www.justitiaprojesi.com) bir alt projesi olan Justitia Viewer – E-Belge Görüntüleyici Programının(kısaca Yazılım olarak ifade edilecektir) gizlilik ve güvenlik politikası aşağıda açıklanmıştır.

1- **Üyelik ve Kişisel Bilgiler:** Yazılımın yüklenmesi, çalıştırılması veya yükleme gerektirmeyen dağıtımlarının kullanılabilmesi için üyelik alınması zorunlu değildir. Bu sebeple yazılımın edinilmesi, yüklenmesi ve çalıştırılması için tedarik edilmesi şart koşulan herhangi bir kişisel bilgi bulunmamaktadır.

2- **Veri Yönetimi:** Yazılım veritabanı kullanmamakla beraber işlemler büyük ölçüde RAM bellek kullanılarak ve Hard Disk üzerinden okuma yapılarak yerine getirilmektedir. Belge görüntüleme gibi yazılım işlemleri sona erdiğinde ve yazılım kapatıldığında bellekte tutulan tüm bilgiler kendiliğinden silinmiş ve diskteki okunan belgeler program tarafından erişilemez hale gelmektedir.

3- **E-Belgelerin Okunması:** Programa aktarılıp indekslenen belgelerde indeksleme adresi daha önce de ifade edildi üzere RAM bellektir. Görüntüleme sırasında belgenin içeriği her defasında kullanıcının diskinde yer alan belgeye erişilerek okunur. Programa aktarılarak görüntülenen ve indekslenen hiçbir belge kullanıcının haberi olmaksızın kullanıcının bilgisayarında başka bir yere kaydedilmemekte, söz konusu bilgisayar dışında internet ortamında başkaca bir yere gönderilmemekte veya başkaca bir bilgi toplama ve işlemi sürecine tabi tutulmamaktadır.

4- **Kullanıcı Tercihlerinin Kaydedilmesi:** Form ve panellerin boyutu gibi kullanıcı tercihlerine ilişkin bilgiler kullanıcının bilgisayarına her kullanıcı için ayrı ayrı kaydedilmektedir. Söz konusu bilgiler kullanıcının bilgisayarı dışında bir yere taşınmamakta, depolanmamakta, kullanıcının bilgisi dışında kullanılmamakta veya internet üzerinden başka bir bilgisayara gönderilmemektedir.

5- **Proje Kayıtları:** Hacimli verilerle çalışılırken program kapatılıp yeniden açıldığında binlerce e-belgenin tekrar indekslenmesinin alacağı zaman göz önünde bulundurularak kullanıcılara proje kaydetme imkanı sunulmuştur. Kaydedilen projeler kullanıcının bilgisayarına kaydedilmekte ve program tarafından özetlenen belgelere ilişkin bilgiler içermektedir. Proje dosyası kullanılmak suretiyle aynı belgelerin program tarafından yeniden açılması suretiyle zamandan tasarruf edilmektedir. Proje dosyaları program tarafından kullanıcının haberi olmaksızın başka bir alana kopyalanamamakta veya internet ortamından herhangi bir adrese gönderilmemektedir.

6- **Log Kayıtları:** Programın zip gibi arşiv dosyaları ile dağıtılan kurulum gerektirmeyen dağıtımları herhangi bir log kaydı tutmamaktadır. Kurulum gerektiren dağıtımlar log tutma yeteneğine sahip olabilir. Bu loglar C:\Users\{Windows Kullanıcı Adınız}\AppData\Roaming\JustitiaViewer yolunun altına kaydedilmektedir. Kaydedilen bilgilerin bir hata bildirimi sırasında kullanıcı tarafından paylaşılması istenebilir. Log kayıtları başka bir yere kaydedilmemekte veya internet üzerinden başka bir bilgisiyara gönderilmemektedir. Log kayıtları kullacının bilgisayarından çıkışının tek yolu kullanıcı tarafından log kayıtlarının paylaşılması olup log kayıtları program hataları dışında başkaca bir bilgi barındırmamaktadır.

7- **Güncelleme:** Kurulum gerektirmeyen dağıtımlar kendini güncelleme yeteneğine sahip değildir. Kurulum gerektiren dağıtımlar ise şu an için kendini güncelleme yeteneği sahip değildir ancak sonraki sürümlerde yazılıma bu yetenek kazandırılabilir.

8- **Arka Plan İşlemleri:** Kullanıcının haberi olmadan arka planda veri alışverişi gerçekleştirilmemektedir. Güncelleme ve kullanıcının bilgisayarında kurulu bulunmaması durumunda kurulum anında; zorunlu olarak ihtiyaç duyulan dosyalar kullanıcının bilgisi dahilinde Microsoft gibi güvenilir yayıncılardan indirilmektedir. Bu yüklemeler haricinde programın kurulum anında internete herhangi bir erişim talebi bulunmamaktadır. Kurulum gerektirmeyen dağıtımlar yükleme anında hiçbir şekilde internete erişim sağlamamaktadır.

9- **Değişiklik:** Güvenlik politikasında değişikliğe gidilebilir. Gerçekleştirilen değişiklik her yeni güncellemede kullanıcıya gösterilir ve söz konusu güncellemeden sonraki program sürümleri için geçerli hale gelir. Güvenlik politikası

Justitia Projesi’nin(https//www.justitiaprojesi.com) bir alt projesi olan Justitia Viewer – E-Belge Görüntüleyici Programının(kısaca Yazılım olarak ifade edilecektir) gizlilik ve güvenlik politikası aşağıda açıklanmıştır.

1- **Üyelik ve Kişisel Bilgiler:** Yazılımın yüklenmesi, çalıştırılması veya yükleme gerektirmeyen dağıtımlarının kullanılabilmesi için üyelik alınması zorunlu değildir. Bu sebeple yazılımın edinilmesi, yüklenmesi ve çalıştırılması için tedarik edilmesi şart koşulan herhangi bir kişisel bilgi bulunmamaktadır.

2- **Veri Yönetimi:** Yazılım veritabanı kullanmamakla beraber işlemler büyük ölçüde RAM bellek kullanılarak ve Hard Disk üzerinden okuma yapılarak yerine getirilmektedir. Belge görüntüleme gibi yazılım işlemleri sona erdiğinde ve yazılım kapatıldığında bellekte tutulan tüm bilgiler kendiliğinden silinmiş ve diskteki okunan belgeler program tarafından erişilemez hale gelmektedir.

3- **E-Belgelerin Okunması:** Programa aktarılıp indekslenen belgelerde indeksleme adresi daha önce de ifade edildi üzere RAM bellektir. Görüntüleme sırasında belgenin içeriği her defasında kullanıcının diskinde yer alan belgeye erişilerek okunur. Programa aktarılarak görüntülenen ve indekslenen hiçbir belge kullanıcının haberi olmaksızın kullanıcının bilgisayarında başka bir yere kaydedilmemekte, söz konusu bilgisayar dışında internet ortamında başkaca bir yere gönderilmemekte veya başkaca bir bilgi toplama ve işlemi sürecine tabi tutulmamaktadır.

4- **Kullanıcı Tercihlerinin Kaydedilmesi:** Form ve panellerin boyutu gibi kullanıcı tercihlerine ilişkin bilgiler kullanıcının bilgisayarına her kullanıcı için ayrı ayrı kaydedilmektedir. Söz konusu bilgiler kullanıcının bilgisayarı dışında bir yere taşınmamakta, depolanmamakta, kullanıcının bilgisi dışında kullanılmamakta veya internet üzerinden başka bir bilgisayara gönderilmemektedir.

5- **Proje Kayıtları:** Hacimli verilerle çalışılırken program kapatılıp yeniden açıldığında binlerce e-belgenin tekrar indekslenmesinin alacağı zaman göz önünde bulundurularak kullanıcılara proje kaydetme imkanı sunulmuştur. Kaydedilen projeler kullanıcının bilgisayarına kaydedilmekte ve program tarafından özetlenen belgelere ilişkin bilgiler içermektedir. Proje dosyası kullanılmak suretiyle aynı belgelerin program tarafından yeniden açılması suretiyle zamandan tasarruf edilmektedir. Proje dosyaları program tarafından kullanıcının haberi olmaksızın başka bir alana kopyalanamamakta veya internet ortamından herhangi bir adrese gönderilmemektedir.

6- **Log Kayıtları:** Programın zip gibi arşiv dosyaları ile dağıtılan kurulum gerektirmeyen dağıtımları herhangi bir log kaydı tutmamaktadır. Kurulum gerektiren dağıtımlar log tutma yeteneğine sahip olabilir. Bu loglar C:\Users\{Windows Kullanıcı Adınız}\AppData\Roaming\JustitiaViewer yolunun altına kaydedilmektedir. Kaydedilen bilgilerin bir hata bildirimi sırasında kullanıcı tarafından paylaşılması istenebilir. Log kayıtları başka bir yere kaydedilmemekte veya internet üzerinden başka bir bilgisiyara gönderilmemektedir. Log kayıtları kullacının bilgisayarından çıkışının tek yolu kullanıcı tarafından log kayıtlarının paylaşılması olup log kayıtları program hataları dışında başkaca bir bilgi barındırmamaktadır.

7- **Güncelleme:** Kurulum gerektirmeyen dağıtımlar kendini güncelleme yeteneğine sahip değildir. Kurulum gerektiren dağıtımlar ise şu an için kendini güncelleme yeteneği sahip değildir ancak sonraki sürümlerde yazılıma bu yetenek kazandırılabilir.

8- **Arka Plan İşlemleri:** Kullanıcının haberi olmadan arka planda veri alışverişi gerçekleştirilmemektedir. Güncelleme ve kullanıcının bilgisayarında kurulu bulunmaması durumunda kurulum anında; zorunlu olarak ihtiyaç duyulan dosyalar kullanıcının bilgisi dahilinde Microsoft gibi güvenilir yayıncılardan indirilmektedir. Bu yüklemeler haricinde programın kurulum anında internete herhangi bir erişim talebi bulunmamaktadır. Kurulum gerektirmeyen dağıtımlar yükleme anında hiçbir şekilde internete erişim sağlamamaktadır.

9- **Değişiklik:** Güvenlik politikasında değişikliğe gidilebilir. Gerçekleştirilen değişiklik her yeni güncellemede kullanıcıya gösterilir ve söz konusu güncellemeden sonraki program sürümleri için geçerli hale gelir. Güvenlik politikası https://www.justitiaprojesi.com/category/viewer-gizlilik-politikalari/ adresi üzerinden ayrıca duyurulmaktadır ve başkaca bir bildirime gerek kalmadan duyuru tarihinden sonraki sürümler için geçerli hale gelmektedir.